Zondag: Vergeving uitdelen!

Op zondag sluiten we de week af, we hebben geen gezamenlijke kerkdienst maar wel een boekje voor de kinderen. Die krijgen ze op donderdag mee samen met een cadeautje. Verder informeren we alle kerken over het thema van de week zodat ze hier in de dienst aandacht aan kunnen geven.

In de kerken wordt stilgestaan bij de ultieme liefde en genade van God, namelijk dat Hij ons door de komst van Zijn Zoon Jezus vergeving van zonden schenkt en dat wij ook elkaar mogen vergeven.

 

Filmpje voor tijdens de dienst:

Keuze uit een kort (2 minuten) of lang (4 minuten) filmpje:

 

Informatie voor voorgangers:

Onderwerp

Gods vergeving verandert jouw leven en is eindeloos groot. God vraagt van ons om Hem lief te hebben met alles wat we ‘zijn’ en onze naaste als onszelf. Dit
vraagt van ons ook de wil om anderen te vergeven.

Bijbelgedeelte: Mattheüs 18:21-35

Iemand stelt een vraag aan Jezus: ‘Hoe vaak moet ik de ander vergeving schenken?’. Jezus roept ons vervolgens op om dit ‘zeventig maal zeven’ keer te doen. Dit getal heeft de symbolische waarde van het volmaakte getal. Jezus leert ons dat ‘vergeven’ geen kwestie is van rekenen, maar van het (uit)delen in Gods barmhartigheid. Door de grote liefde van God, in zijn Zoon Jezus, deelt Hij vergeving uit aan mensen. Dit grote wonder maakt dat jij ook anderen vergeven
mag en kan.

Tel maar mee!

De getallen die in dit verhaal staan zijn: 70 en 7. Met de getallen ‘zeventig maal zeven’ vertelt Jezus ons hoe groot de vergeving bij God is voor mensen. Het getal heeft de symbolische waarde van ‘volmaakt’. Wij leren Gods liefde kennen door te kijken naar Zijn Zoon Jezus. Hij is de Redder en schenkt volmaakte vergeving aan mensen zodat zij bij God mogen horen. Omdat wij zelf mogen leven uit die vergeving, vraagt God van ons om ook anderen te vergeven.
Laat de boodschap van vergeving in jouw leven meetellen.

Voor de kinderen:

Soms is het heel goed te begrijpen als je iemand niet wilt of kunt vergeven. Toch roept Jezus ons op, om dit zover dit mogelijk is, wel te doen. Waarom? Omdat Hij ons zo lief gehad heeft dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurde om voor onze zonden te sterven zodat wij vergeven kunnen worden! Dát is het grootste geschenk van God aan ons. Door Hem ontvangen wij vergeving en mogen we bij God horen. En omdat wij zelf uit die vergeving mogen leven, vraagt God van ons om ook anderen te vergeven.

Weettekst

Tijdens de week is er een weettekst geleerd. Het is mooi om de weettekst zondag nog een keer te herhalen. De foto hieronder kan kan eventueel op de beamer gezet worden.

De weettekst komt uit Psalm 103, vers 8. Door het aanleren van de weettekst, leren de kinderen vier geweldige eigenschappen van God. Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. We maken gebruik van de NBV vertaling, omdat daar de vier woorden: liefdevol, genadig, geduldig en trouw beter te begrijpen zijn voor kinderen.

Themalied

Ook hebben we een themalied geleerd dat in de dienst gespeeld kan worden.

Downloads

Verder nog een aantal bestanden. Het kerkboekje dat verspreid is onder de kerken en een foto van het weettekst bord.

Kerkboekje VBW 2023
VBW Weettekst voor de beamer
VBW Weettekst voor de beamer