Woensdag: Jij mag meedoen!

Op dag 3 leren we Gods trouw nóg meer kennen door het verhaal over Gideon. Hij geeft de overwinning als we Hem gehoorzamen. Zijn liefde en genade maakt van ons ‘helden’.

Onderwerp

Gideon wint de strijd tegen de Filistijnen met slechts 300 mannen. Hij kan dat alleen omdat God hem helpt en Zelf voor de overwinning zorgt. Gideon  gehoorzaamt God want je moet wel ‘meedoen’ als God iets vraagt aan jou.

Bijbelgedeelte: Richteren 7:1-22

Gideon moet strijden tegen een groot en machtig leger. God vertelt hem hoe hij de strijd moet voeren. Het gaat daarbij niet om een groot leger, of om de hoeveelheid soldaten of om de wapens. Het gaat erom dat God Zelf voor de overwinning zál zorgen. Gideon moet hiervoor alleen gehoorzaam zijn en doen wat God van hem vraagt. Zo leert Gideon, en zijn volk, om alleen op de Heere te vertrouwen.

Tel maar mee!

In dit verhaal staan de getallen 32.000 en 10.000 en 300. Het leger van Gideon begint groot en wordt steeds kleiner, tot er slechts 300 mannen over zijn. Gideon mag erop rekenen dat God aan zijn kant staat en hem zal helpen. Hij moet daarvoor wel leren om gehoorzaam te zijn, ook als dat moeilijk is als je naar de omstandigheden kijkt. Naast gehoorzaamheid, moet Gideon ook bereid zijn om zich te laten helpen door God. Niet het heft in eigen handen nemen, maar openstaan voor wat God tegen jou wil zeggen. Dan laat God jou delen in de overwinning.

Voor de kinderen

Soms voel je je helemaal niet zo sterk en moedig. Bijvoorbeeld als je iets moeilijks moet doen of als je ergens bij wilt horen en het lukt niet. Het is dan fijn om te weten dat het er bij God niet om gaat of je sterk bent of heel knap, maar of je bereid bent om Hem te gehoorzamen en met Hem mee te doen. Hij roept jou op (uitroepteken) om mee te doen én Hem te gehoorzamen.

Thuis kan je samen het onderstaande meegeefverhaal lezen.

Meegeefverhaal dag 3