Maandag: God kijkt naar mij uit

Op dag 1 zien we Gods liefde en geduld. We leren God kennen als een Vader die op de uitkijk staat om zijn kind in de armen te sluiten.

Onderwerp

Jezus vertelt: Een vader heeft twee zonen. De jongste zoon eist zijn erfenis op en vertrekt. Terwijl hij weg is, kijkt de vader al die tijd naar hem uit! Het hart van de vader is vol liefde en ontferming. Ongeacht wat je gedaan hebt, je mag altijd terugkomen: Hij kijkt ook naar jou uit!

Bijbelgedeelte: Lukas 15:1-3 + 11-24

De mensen verwijten Jezus dat Hij omgaat met tollenaren en zondaren. Daarom vertelt Jezus drie gelijkenissen, waarvan dit er één is. Jezus maakt duidelijk dat iedereen bij God welkom is. De vader in het verhaal staat vol liefde zijn kind op te wachten. Hij ziet hem al ‘van verre’ komen en sluit hem in zijn armen. Als de zoon terug is bij zijn vader, wordt er feest gevierd! Zo is God ook: Hij staat vol liefde en geduld op de uitkijk naar jou.

Tel maar mee!

Getallen die in dit bijbelverhaal voorkomen zijn: één vader en twee zonen. Beiden zonen tellen evenveel mee voor de vader. Hij houdt van hen beiden. De jongste zoon komt er, tijdens zijn reis, achter hoe goed hij het thuis bij zijn vader had. Als hij terugkeert, staat zijn vader op de uitkijk! De jongste zoon vraagt
om vergeving en de vader schenkt hem zelfs méér dan dat. Hij wordt vergeven, krijgt nieuwe kleren, een ring en er wordt feest gevierd omdat hij terug is. Hij kan op zijn vader rekenen!

Voor de kinderen

Kinderen ontdekken dat Jezus verhalen vertelt over God die vergeeft en geduld heeft met mensen. Je bent altijd welkom bij God, wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Hij houdt van jou en kijkt liefdevol en geduldig naar jou uit.

Thuis kan je samen het onderstaande meegeefverhaal lezen.

Meegeefverhaal dag 1