Dinsdag: God zorgt voor mij

Op dag 2 zien we Gods trouw en goedheid terug in de zorg voor Elia en de weduwe van Zarfath.

Onderwerp

God zorgt, via Elia, voor de weduwe uit het stadje Zarfath. Elke dag zit er genoeg olie en meel in de kruik om eten van te maken. Zo zorgt God in ‘het
kleine’ voor deze vrouw en dat doet Hij ook voor ons. Dat laat Hij elke dag opnieuw aan ons zien.

Bijbelgedeelte: 1 Koningen 17:7-16

Elia gaat naar het havenstadje Zarfath (als het water in de beek is opgedroogd: teken van grote droogte/hongersnood). Hij wordt daar door een weduwe verzorgd. Een weduwe hoorde bij de allerarmsten van de samenleving. God zorgt voor mensen die er voor ons niet bij horen. De vrouw is gelovig, heeft het niet breed, maar God zorgt voor haar. De kruik zal niet leegraken, ze zal elke dag te eten hebben. En niet alleen zij, maar ook Elia en haar familie zullen hiervan eten. Dat God zorgt voor haar, blijkt ‘in het kleine’ te zitten. In het kleine geeft God overvloed en laat Hij zien dat Hij elke dag opnieuw voor haar zal zorgen.

Tel maar mee!

In dit bijbelverhaal komt niet direct een concreet getal voor. Het gaat hier om het getal ‘ontelbaar’. Elia rekent erop dat God hem zal helpen. Dit vraagt moed en vertrouwen. De weduwe doet wat Elia zegt en ontdekt hierdoor dat ze op God mag rekenen. God weet wat jij nodig hebt aan eten, zorg en aandacht. In dit bijbelgedeelte laat Hij zien dat Hij met kleine beetjes grote dingen kan doen. Als je niet op de omstandigheden (ook als deze moeilijk zijn) let, maar blijft letten op God, merk je dat Hij er altijd voor je is. Dan kun je ‘tellen’ hoe goed Hij voor jou zorgt.

Voor de kinderen

Kinderen leren dat God voor hen zorgt. Hij is ontelbaar goed. Vertrouw erop dat God precies weet wat jij nodig hebt.

Thuis kan je samen het onderstaande meegeefverhaal lezen.

Meegeefverhaal dag 2