Welkomstdienst

Zondag 30 augustus 2021

GOD GAAT DOOR! EN DÁT MAG JIJ DOORVERTELLEN

God zoekt met alle mensen contact door zijn Geest. Dit contact is niet te stoppen. Ook als er tegenslag of tegenwerking is, zoekt God andere manieren om contact met mensen te krijgen, zodat zij ook de boodschap van God mogen horen. Er zijn heel veel mensen die de boodschap van God al hebben doorverteld. En ook jij mag deze boodschap doorvertellen aan anderen. Want: het Evangelie is niet te stoppen.

Programma

De kerken van Ermelo zijn geinformeerd over de Vakantie Bijbel Week. We hebben gevraagd het thema mee te nemen in de dienst.

Achtergrond bij het bijbelverhaal

Handelingen 16 vers 6-15

God blijft contact zoeken. Het Evangelie is niet te stoppen. Je mag zeker weten dat God altijd manieren vindt om contact met jou te krijgen. Want God wil dat jij weet dat Hij van jou houdt. En dat mag jij ook weer doorvertellen aan anderen!