Pak de uitnodiging aan

Dinsdag 24 augustus 2021

PAULUS OP DE AREOPAGUS

Paulus wijst de mensen van Athene erop dat ze naar God op zoek mogen gaan. God heeft zichzelf al bekend gemaakt in Jezus. De kinderen leren deze uitnodiging aan te pakken door bijvoorbeeld uit de Bijbel te lezen.

Programma

De kinderen kunnen tussen 09.30 en 09.45 gebracht worden op de locaties, ophalen is tussen 11.30 en 11.45. Het podium programma wordt gedaan door juf Rozemarijn.

Bram & Britt beleven weer avonturen

En vandaag gaan we kaarten maken

Achtergrond bij het bijbelverhaal

Handelingen 17 vers 16-34

Paulus leest in dit gedeelte niet rechtstreeks uit de bijbel voor. Maar wat hij vertelt is allemaal gebaseerd op de bijbel. Hij nodigt de mensen uit om op zoek te gaan naar God. Want God is niet onbekend. Hij heeft zich juist aan mensen bekend gemaakt. Jij krijgt ook een uitnodiging om op zoek te gaan naar God. Pak die uitnodiging aan. Dan kan door in de bijbel te gaan lezen. Want in de bijbel staan woorden van God, waarmee je Hem steeds beter leert kennen.