Zondag: Jezus lééft

Jezus doet iets wat niemand kan: Hij sterft en staat op uit de dood. Dit is het plan van God. Hiermee zet God alles andersom. Jezus is de Redder van mensen. Dit is hét centrum van ons christelijk geloof. Paulus zegt zelf: ‘zonder opstanding is ons geloof zonder inhoud’ (1 Korinte 15:14).

Informatie voor kerken, zondag 21 augustus 2022

Alles andersom
God zet alles andersom door Jezus’ opstanding uit de dood. Hij is Overwinnaar! Dit is waarom Jezus op de aarde kwam als kleine baby, waarom hij kind geweest is en opgegroeid is net als alle andere mensen op de aarde. Door zo dicht bij mensen te komen, kon Hij als Gods Zoon de straf op zich nemen die wij hadden verdiend. Als we in Jezus geloven, mogen wij bij God horen.

Leeg graf met een kroon
Jezus is overwinnaar van de dood. Hij is opgestaan, dat is een feit! Door Jezus kunnen we vergeving krijgen en bij God horen.

Bijbelgedeelte: Johannes 20:11-18
Met dit bijbelgedeelte worden alle andere dagen aan elkaar verbonden tot één verhaal. Want: hier gaat het om! Dit is het doel van Jezus’ komst naar de aarde. Dit is het plan van God. Men wilde Jezus doden, zodat ze van Hem af waren, maar Hij overwon de dood. En juist door Zijn dood, heeft Jezus de zonden overwonnen en is het een feit dat Hij leeft!

Kerkboekje
Een kerkboekje voor de kerkdienst vind je hieronder, de kinderen krijgen het zelf ook op donderdag mee.

  1. Print het kerkboekje dubbelzijdig
  2. Knip daarna de doorlopende lijnen (2x)
  3. Vouw het boekje op de stippellijnen in elkaar
  4. Voorzie het boekje eventueel van een nietje

Informatie voor predikanten

Hieronder ook een pdf met informatie voor predikanten om te gebruiken in de dienst van 20 augustus 2022.

Kerkboekje voor de dienst
Kerkboekje voor de dienst
Informatie voor predikanten
Informatie voor predikanten