Woensdag: Eerst vergeving

Jezus laat zien waar Hij voor gekomen is naar de aarde: om mensen te vergeven zodat ze bij God mogen horen.

Programma woensdag 17 augustus 2022

Alles andersom
De vier mannen nemen een vreemde route naar Jezus. Niet door de deur, maar door het dak. Ze helpen elkaar en ze geloven samen in de macht van Jezus. In de eerste plaats hopen zij dat Jezus hun vriend beter maakt, zodat hij kan lopen. Dat zouden wij ook verwachten! Maar, het is andersom: eerst vergeving, dan pas genezing. Jezus laat zien dat vergeving van zonden het allerbelangrijkste is. Want dat is Zijn doel op aarde: vergeving geven aan iedereen die in Hem gelooft, zodat je rein voor God kunt verschijnen/komen.

Ligmat met man erin
Jezus ziet het geloof en het vertrouwen dat de mannen hebben in Hem. Zij geloven in Hem als de Redder van mensen. Vanwege hun geloof, geeft Hij de verlamde man vergeving én genezing.

Bijbelgedeelte: Markus 2:1-12
Jezus is volwassen geworden en laat horen en zien dat God Zijn Vader is. Hij vertelt de mensen wie God is en laat dit ook zien door mensen beter te maken. Daardoor komen er steeds meer mensen naar Jezus toe. Het huis, waar Jezus is, is zo vol dat er niemand meer bij kan. Vier mannen vinden een oplossing voor dit probleem: ze laten hun zieke/verlamde vriend gewoon door het dak naar beneden zakken, totdat Hij voor Jezus op de grond belandt. Jezus ziet dat het geloof van de mannen in Hem heel erg groot is en vergeeft de zonden van de verlamde man. Hij laat zien dat Hij gekomen is om allereerst zonden te vergeven! Daarna maakt Hij de man ook beter.

Wat willen we de kinderen vandaag leren?
Het belangrijkste dat je van Jezus kunt krijgen is vergeving van alle zonden/foute dingen die jij doet. Geloof en vertrouw daarom op Jezus alleen.

Avonturen van Bram & Britt