Maandag: Dit kind is Koning

God stuurt Zijn Zoon op een gewone, maar daardoor juist hele bijzondere, manier naar ons toe! Jezus wordt, net als elk ander mens op aarde, als baby geboren. De wijzen zoeken een Koning, maar vinden een kind. Toch blijkt juist dit kind een grote Koning te zijn!

Programma maandag 15 augustus 2022

Alles andersom
God stuurt Zijn Zoon naar de aarde, door Hem als een gewone baby geboren te laten worden. Dat is heel bijzonder en anders dan jij en ik hadden verwacht. Als er een koningskind geboren wordt, verwacht je een paleis met een hoop pracht en praal. Jezus wordt geboren in een dierenverblijf en groeit op in een eenvoudig huis, bij gewone mensen. Maar juist dit Kind blijkt een grote Koning te zijn. De Redder van mensen.

Schatkisten en geschenken (goud, wierook en mirre)
Een ‘gewoon’ kind, krijgt van wijze/belangrijke mannen grote geschenken. Dat verwacht je niet! Maar dit kind blijkt een grote Koning te zijn! Daarom knielen de wijze mannen neer en eren/aanbidden Hem.

Bijbelgedeelte: Mattheüs 2:1-12
De wijzen gaan op zoek naar een kind dat volgens hun berichten bijzonder moet zijn. Ze hebben het opgezocht in hun boeken en ze hebben het gezien in de sterren. De verwachtingen die zij hebben van een koning, zorgt ervoor dat zij eerst op de verkeerde plek zoeken. Ze zoeken het kind bij Herodes en zijn wijzen mannen, maar daar is de nieuwe koning niet te vinden. Als ze de ster volgen, komen ze bij het huis waar Jezus en Zijn vader en moeder wonen terecht. In deze eenvoudige omgeving brengen ze het kind hun schatten en aanbidden ze Hem.

Wat willen we de kinderen vandaag leren?
God stuurt Zijn Zoon Jezus naar de aarde door Hem als een gewone baby geboren te laten worden. Dit Kind blijkt een grote Koning te zijn en de Redder van mensen.

Avonturen van Bram & Britt