Dinsdag: Zoeken en vragen stellen

Jezus is, net als jij en ik, een kind geweest. Maar Hij is ook totaal anders dan wij, omdat God Zijn Vader is. Hij komt op aarde om het plan van Zijn Vader uit te voeren. 

Programma dinsdag 16 augustus 2022

Alles andersom
Uit het bijbelgedeelte blijkt dat Jezus kind is, net als jij en ik, maar dat Hij tóch totaal anders is! Zijn wijsheid valt op bij de omstanders. Zijn Vader is God en daarom wil Hij op de plek zijn waar Hij God kan vinden. Dat is in de tempel, het huis van God, en ook in de boeken die gaan over God. Hij verdiept zich hierin omdat Hij dicht bij God wil zijn. Wij mogen leren van de vragen die Jezus stelt en ook op zoek gaan naar God.

Tempel en boekrol
Jezus is in de tempel, waar Hij luistert en vragen stelt aan de leraren. Hier kan Hij meer leren over God Zijn Vader.

Bijbelgedeelte: Lukas 2:41-52
Als Jezus meegaat met Zijn ouders naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren, raken Zijn ouders Hem kwijt. Ze vinden Hem in de tempel, waar Hij luistert naar de leraars. Hij stelt vragen en in de loop van het gesprek raken de omstanders onder de indruk van Zijn wijsheid. Jezus zoekt Zijn Vader en maakt hiermee een keuze. Hiervoor komt Hij op aarde: gezonden door God om Zijn plannen te volbrengen. Als kind is Jezus al bezig met alles over God. Als Zijn ouders Hem vinden, zegt Hij ook tegen hen dat Hij met Zijn Vader bezig moet zijn. Hij gaat met hen mee terug naar huis.

Wat willen we de kinderen vandaag leren?
Maak een keuze om je te verdiepen in God en in Zijn woorden. Zoek plekken op waar het over God gaat. Daar mag je al als kind mee bezig zijn, net als Jezus.

Avonturen van Bram & Britt