Het feest gaat door

Donderdag 27 augustus 2020

JEZUS IS OP DE BRUILOFT IN KANA

De kinderen horen van Jezus' eerste wonder. Jezus verandert water in wijn, zodat het bruiloftsfeest door kan gaan. Ze horen hoe Maria Jezus aanspoort om een wonder te doen, maar Jezus weigert. Maria moet leren dat Jezus pas iets doet als het Zijn tijd is of als God het wil. 

Programma

LET OP: vandaag is er geen programma op de locaties. U kunt thuis het digitale programma volgen met de kinderen en daarna meedoen aan de Stationstraatbadeendjesspeurtocht in de stationsstraat tussen 10.30 en 12.00 uur.

Als het programma is afgelopen mag iedereen met zijn pappa, mamma, broertjes, zusjes, opa, oma vriendje, vriendinnetje, buurmeisje, buurjongen….. kortom met wie je ook maar wil naar het dorp komen om daar de speurtocht te doen.

Stationsstraatbadeendjesspeurtocht

Zoek 18 badeendjes en raad de zin! In het dorp zijn badeendjes verstopt tussen Torina en de Rabobank en in de Enk. Deze mag je met je eigen gezin of vriendjes/vriendinnetjes zoeken. Onder elk eendje staat een woord. Schrijf deze woorden op het blad en raad de zin. We hebben jullie al een klein beetje geholpen door een paar letters te geven.

Klik hier om het invoerblad te printen

Als je alle eendjes gevonden hebt en de zin hebt gemaakt, mag je naar de Oase gaan om daar je prijsje op te halen.

Kaartje spelgebied:

Achtergrond bij het bijbelverhaal

Johannes 2 vers 1-11. (lees online)

Bruiloften duren in de tijd van de Bijbel vaak dagenlang. De familie van het bruidspaar moet ervoor zorgen dat alles tot aan het einde van het feest goed georganiseerd is en er voldoende eten en drinken is voor alle gasten. Een belangrijke taak dus. Jezus en zijn familie hadden ook een bruiloft. Maria, de moeder van Jezus, merkt dat de wijn bijna op is. Het zou een schande zijn voor het bruidspaar als de wijn op zou raken. Daar zou nog lang over gepraat worden in Kana en de omliggende dorpen. Maria vraagt aan Jezus om de gastheer te helpen en te zorgen voor nieuwe wijn. Jezus wijst het af. Hij maakt Maria duidelijk dat Hij alleen op Zijn eigen tijd helpt. Jezus laat hier vooral merken dat Hij Zijn eigen gang gaat en Zijn eigen tijd kiest. Of beter gezegd, dat niet Zijn aardse moeder, maar Zijn Hemelse Vader bepaalt wanneer het tijd is om te handelen en Zijn Heerlijkheid te laten zien. Maria heeft geloof in datgene wat Jezus gaat doen.

Maria vertrouwt Jezus. Het maakt haar niet uit op welk moment dat is. Daarom spreekt ze de bedienden aan en zegt ze dat ze alles moeten doen wat Jezus hen vraagt. Maria gaat als het ware de bedienden voor in het vertrouwen op Jezus. Jezus is degene die hoe dan ook een uitweg zal vinden. In het vervolg van het verhaal blijkt dat de bedienden Jezus ook vertrouwen. Als Jezus ze opdracht geeft om de watervaten met water te vullen, en daar iets uit te scheppen en te laten proeven door de ceremoniemeester, doen ze wat Hij vraagt.

Ze vullen de vaten helemaal tot aan de rand. Als je nog niet weet dat er een wonder gaat komen, lijkt het een vreemde opdracht. Maar ze geloven dat Jezus niet zomaar een vreemde opdracht geeft, en dat wat Hij zegt zinvol zal zijn. De watervaten worden normaal gebruikt voor het Joodse reinigingsritueel, het wassen van de handen voor, tijdens en na het eten. Als de watervaten helemaal gevuld zijn met water komen ze weer bij Jezus. Dan doet Jezus Zijn eerste echte wonder. Hij verandert al het water, in de zes watervaten, in wijn. Het zal ongeveer tussen de 480 en 720 liter water zijn dat veranderd wordt in wijn. De ceremoniemeester proeft onmiddellijk de wijn en hij proeft meteen dat het goede wijn is. Hij weet niet waar het vandaan komt, maar de bruiloft is gered.

 

stationstraatbadeendjesspeurtocht