Gered

Maandag 24 augustus 2020

HET VERHAAL OVER MOZES IN HET BIEZEN MANDJE

De kinderen horen dat een kleine baby gered wordt. Ze ontdekken dat God andere mensen inschakelt voor Zijn plan. Zo is het plan van God veel groter dan wij kunnen bedenken. Hij zorgt voor de toekomst!

Programma

De kinderen kunnen tussen 09.30 en 09.45 gebracht worden op de locaties, ophalen is tussen 11.30 en 11.45.

Uitleg buitenactiviteit groep 1/2

Uitleg buitenactiviteit groep 3/4

Uitleg buitenactiviteit groep 5/6

[Op maandag 24 augustus komt hier het digitale programma te staan, dit bestaat uit een liedjes, sketches, uitleg van het bijbelverhaal, gebed en uitleg over de werkjes. Dit programma wordt samen met de kinderen bekeken en aansluitend zijn er buitenactiviteiten en/of werkjes te doen.]

Achtergrond bij het bijbelverhaal

Exodus 2 vers 1-10 (lees online)

De farao van Egypte ziet in zijn land het Israëlitische volk sterk groeien en hij is bang dat ze straks een groot gevaar gaan vormen. Daarom laat hij de Israëlieten dwangarbeid verrichten en geeft hij het bevel de jongetjes die geboren worden te doden. Zo wil hij het volk vernietigen. Wonderlijk genoeg dunt het volk niet uit, maar neemt het explosief toe.

God hoort hoe het volk in nood Hem roept om hulp. Hij reageert! Hij denkt aan Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob. Lang geleden heeft hij beloofd aan Abraham om zijn nakomelingen te verlossen. De heer is trouw, Hij houdt Zijn woord! Hij gaat iemand geboren laten worden die Hij in Zijn verlossingsplan gaat gebruiken.

Doormiddel van een “gewone“ man en vrouw begint God Zijn plan uit te voeren. De vrouw wordt zwanger en krijgt een kind. Na drie maanden weet de moeder niet meer hoe ze haar baby kan verstoppen voor de dreiging van de soldaten en daarmee van de dood. In vertrouwen en geloof maakt ze met veel liefde een mandje. Ze stopt haar kind hierin en zet het mandje tussen het riet in de rivier de Nijl. Geen veilige plek om te zijn als kleine baby. Een prinses, de dochter van de farao, ziet de baby tussen het riet. Ze geeft hem een naam, Mozes (uit het water gered). De prinses zorgt ervoor dat Mozes niet gedood wordt en voedt hem op als haar eigen zoon. God redt Mozes en zo uiteindelijk heel het Israëlitische volk.