Het thema is: Alles andersom

De Vakantie Bijbel Week Ermelo is een week waarin we kinderen willen leren over het geloof in Jezus Christus. Alle basisschool kinderen zijn welkom, ongeacht achtergrond, geloof of naar welke school je kind gaat. In de verhalen en werkjes vertellen we over de bijbel en het evangelie, daarin laten we zien hoe de liefde van Jezus werkt voor kinderen en wat het betekent om te geloven.

Contact?! Daar hebben we dagelijks mee te maken! Op school, op straat, thuis, overal waar je komt wordt contact gezocht. Dat gebeurt op verschillende manieren. Je geeft je vriend een high-five of je vertelt aan je klasgenoot hoe tof je verjaardag was. maar we kunnen ook contact hebben via appjes of social media.

Je hoeft iemand niet te zien om contact te kunnen leggen en zo is het ook met God. We zien Hem niet direct, maar Hij is er wel. Door met Hem te praten en Hem op te zoeken krijgen we contact met Hem en leren we Hem ook steeds beter kennen. Daar willen we het met de kinderen over hebben tijdens de Vakantie Bijbel Week.

Het thema dit jaar is 'Hallo contact?!', we duiken letterlijk in verhalen uit de bijbel die gaan over contact. Dit doen we door middel van liedjes zingen, knutselen, luisteren naar verhalen uit de Bijbel en nog veel meer.

De Vakantie Bijbel Week wordt 's morgens in de week van 23 augustus 2021 gehouden en dit jaar verspreid over 3 locaties. Op deze website vind je informatie over het programma, de locaties en de mogelijkheid voor aanmelden van kind(eren) en vrijwilligers.