Hallo contact?!

De Vakantie Bijbel Week Ermelo is een week waarin we kinderen willen leren over het geloof in Jezus Christus. Alle basisschool kinderen zijn welkom, ongeacht achtergrond, geloof of naar welke school je kind gaat. In de verhalen en werkjes vertellen we over de bijbel en het evangelie, daarin laten we zien hoe de liefde van Jezus werkt voor kinderen en wat het betekent om te geloven.

We willen de kinderen laten ontdekken wie God is / wie Jezus is door in de Bijbel en in de verhalen van God te duiken. Zo leren de kinderen God, Jezus en de Heilige Geest beter kennen. Zoals je niet zonder water kunt in je leven, kun je ook niet zonder Jezus. Als je Jezus kent en ontdekt hoe groot Hij is, dan ben je pas écht gelukkig.

Het thema dit jaar is 'Hallo contact?!', we duiken letterlijk in verhalen uit de bijbel die gaan over contact. Dit doen we door middel van liedjes zingen, knutselen, luisteren naar verhalen uit de Bijbel en nog veel meer.

De Vakantie Bijbel Week wordt 's morgens in de week van 23 augustus 2021 gehouden en dit jaar verspreid over 3 locaties. Op deze website vind je binnenkort informatie over het programma, de locaties en de mogelijkheid voor aanmelden van kind(eren) en vrijwilligers.